Mikä Asiantuntijaverkosto?

Työelämätietoa yläkouluun ja toiselle asteelle!

Asiantuntijaverkosto on verkkopalvelu, josta yläkoulun ja toisen asteen oppilaitosten opettajat sekä opinto-ohjaajat voivat etsiä haluamansa alan ammattilaisia ja ottaa heihin yhteyttä. Sovittuna aikana asiantuntija tulee luokkaan vierailulle etäyhteydellä ja kertoo tunnin aiheesta oman työnsä ja osaamisensa näkökulmasta sekä vastaa opiskelijoiden kysymyksiin. Vierailun tavoitteena on luoda konkreettinen yhteys oppitunnin aiheen ja työelämän välille.

Asiantuntijavierailu tuo oppitunnille uutta tietoa, tuoreita näkökulmia ja keskustelunaiheita kätevässä muodossa. Verkon välityksellä 20-60 minuutin vierailu voidaan toteuttaa vaivattomasti, tehokkaasti ja ekologisesti.

Asiantuntijaverkosto on Taloudellisen tiedotustoimiston TAT ylläpitämä maksuton verkkopalvelu. Tavoitteenamme on tuoda nuoria, koulumaailmaa ja työelämää lähemmäksi toisiaan tarjoamalla opiskelijoille ja asiantuntijoille mahdollisuuksia vuoropuheluun.

Etävierailu

Tavoitteena nuorten työelämätietoisuuden lisääminen

Nuoret kokevat koulun ja sitä seuraavan työelämän usein kahdeksi erilliseksi kokonaisuudeksi. Linkkejä oppiaineiden ja käytännön työn välillä ei nähdä. Nuoret haluaisivat tukea työelämän kohtaamiseen jo kouluaikana. Tukea kaivataan opinto-ohjaajien lisäksi koko opetushenkilökunnalta. Työelämätaidot kuuluvatkin aihekokonaisuutena läpileikkaavasti jokaiseen perusopetuksen opetussuunnitelman oppiaineeseen.

Virtuaalisten asiantuntijavierailujen avulla on mahdollista kiinnittää oppiaineiden aiheita työelämän erilaisiin taitoalueisiin. Vierailun aikana asiantuntija kertoo tunnin aiheesta oman työnsä ja osaamisensa näkökulmasta syventäen oppikirjatietoutta. Vierailujen aikana nuoret saavat myös arvokasta tietoa jatkokoulutusmahdollisuuksista.

Avoin oppimisympäristö

Asiantuntijaverkoston tavoitteena on avata luokkahuoneen ovi: laajentaa oppimisympäristöä ja lisätä opiskelijoiden aktiivista vuorovaikutusta ympäristön kanssa.

Verkosto tuo opiskelijoille konkreettisesti esiin verkon mahdollisuudet tiedon jakamisessa, interaktiivisuudessa ja verkostoitumisessa. Kun opiskelija on vuorovaikutuksessa muiden opiskelijoiden ja opettajan lisäksi asiantuntijan kanssa, hän voi hankkia mielipiteilleen ja kysymyksilleen vaihtoehtoisia näkökulmia ja ratkaisumalleja.

Opettaja, sinun tulee rekisteröityä sivustolle, jotta pääset lähettämään asiantuntijalle vierailupyynnön. Etusivun hakutoiminnosta löydät kaikki mukana olevat asiantuntijat.

Asiantuntija, liity mukaan Asiantuntijaverkostoon ja jaa osaamistasi nuorille! Lue lisää virtuaaliasiantuntijana toimimisesta Vierailun toteuttaminen -sivulta.